Česká republika Česká republika

Vyberte svou zemi:

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím https://www.divesoft.cz/.

2. Správce

Správcem osobních údajů je:

Divesoft s.r.o.
IČO 267 22 101
se sídlem K Haltýři 756/14, Troja, 181 00 Praha 8
vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 89580
 

3. Právní úprava

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

4. Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně Vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies.

5. Osobní údaje

5.1. Vyplněním objednávky nebo registrací nám poskytujete následující osobní údaje:

a) jméno a příjmení;
b) kontaktní adresu;
c) e-mailovou adresu;
d) telefonní číslo.

6. Účel zpracování osobních údajů

6.1. Účelem zpracování osobních údajů je:

a) plnění smlouvy – za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby a v případě registrace za umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a slouží k plnění smlouvy;
b) splnění zákonem stanovených povinností – zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a slouží ke splnění právních povinností;
c) oprávněný zájem – zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb těm, kteří u nás nakoupili nebo si zřídili uživatelský účet a zvolili možnost zasílání obchodních sdělení. Obchodních sdělení se týkají především novinek v našem obchodním sortimentu a slevových akcí. Zasílání obchodních sdělení je prováděno prostřednictvím Vašeho e-mailu a můžete jej kdykoliv odmítnout. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží k našemu oprávněnému zájmu.
d) po udělení souhlasu – zasílání výše uvedených obchodních sdělení těm, kteří se k jejich odběru přihlásili, aniž by u nás nakoupili nebo se registrovali. Zasílání obchodních sdělení je prováděno prostřednictvím Vašeho e-mailu a můžete jej kdykoliv odvolat. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR.

7. Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

7.1. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám obchodní sdělení jen na základě Vašeho souhlasu.
7.2. Abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení o aktuálních produktech, o akčních cenových nabídkách, nabídkách příslušenství či spotřebního materiálu k dříve zakoupeným produktům, zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení a e-mailovou adresu.
7.3. Výše uvedené osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou poskytovatele e-mailingových služeb, který zajišťuje hromadné zasílání obchodních sdělení. Poskytovatel byl prověřen z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů a zavázal se k dodržování nařízení. Poskytovatel se nachází ve Spojených státech amerických, a je zapsán v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí.
7.4. Štít EU-USA na ochranu soukromí je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.
7.5. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit, a to prostřednictvím odkazu uvedeném v každém e-mailu, ve kterém Vám budou obchodní sdělení posílána, prostřednictvím nastavení na Vašem účtu nebo při každé objednávce našeho zboží.

8. Doba zpracování

8.1. Po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu nebo po dobu stanovenou právními předpisy.
8.2. Osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu přihlášení k jejich odběru a následně ještě 3 roky od jeho ukončení.

9. Vaše práva

9.1. Jakožto subjekt údajů máte veškerá práva plynoucí z obecně závazných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména má právo:

a) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
b) přístupu k osobním údajům,
c) opravu osobních údajů,
d) výmaz osobních údajů,
e) omezení zpracování osobních údajů,
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
g) přenést osobní údaje k jinému správci,
h) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

10. Zpracovatelé

10.1. K poskytování služeb a ke zpracování osobních údajů používáme zpracovatele osobních údajů, kteří zajišťují správu e-shopu, doručovací služby a zasílání e-mailů.
10.2. Zpracovatelé zpracovávají údaje výlučně na naše pokyny, byla s nimi uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů a jsou zavázáni k dodržování obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů.
10.3. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby nebo v rozsahu, ve kterém jste povolili zpracování a užívání osobních údajů.

11. Zabezpečení osobních údajů

11.1. Zavázali jsme se přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
11.2. Naši zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

12. Soubory cookies

12.1. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka https://www.divesoft.cz/, které umožňují fungování webového rozhraní. Jedná se o malé množství dat, které prohlížená webová stránka posílá do Vašeho zařízení, kde se uloží. Při příští návštěvě dříve navštívená webová stránka pomocí uložených cookies pozná, jestli jste na ní už někdy byli, jaké části webu si prohlížíte. Také si díky nim můžete uložit svá nastavení.
12.2. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje. Některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči.
12.3. Při odmítnutí používání souborů cookies však není možné dokončit objednávku.
12.4. Webové rozhraní používá tyto služby pracující s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies: Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc a Facebook Pixel poskytované společností Facebook Inc.

13. Kontakt

13.1. S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů se můžete obrátit na:

Divesoft s.r.o., se sídlem K Haltýři 756/14, Troja, 181 00 Praha 8
Web: https://www.divesoft.cz/
E-mail: info@divesoft.cz
Telefon: +420 416 857 057