Česká republika

Vyberte svou zemi:

FAQ

Freedom

 1. Freedom je na hladině v ponorovém režimu a stále jako by byl v hloubce. Jak to mám řešit?
 2. Je možno upgradovat/updatovat firmware na mém Macu?
 3. Při dekompresi na kyslíku se objevil Floor 1000 m, není to chyba?
 4. Po ukončení „No deco time“ mi počítač delší dobu ukazuje nulovou hloubku a čas na zastávce. Není to chyba?
 5. Nahrávání firmware skončí chybou "Write flash firmware error"

Analyzátor He/O2

 1. Jaká je životnost kyslíkového senzoru?
 2. Jaká je životnost heliového senzoru?
 3. Lze analyzátorem měřit jiné plyny?
 4. Lze analyzátorem rozpoznat stopové množství helia?
 5. Proč analyzátor ukazuje, že je ve vzduchu -0.3 % helia?
 6. Nahrál jsem nový firmware a přestalo fungovat měření He
 7. Při zobrazení atmosférického tlaku dostanu chybu "Ambient pressure sensor not present"
 8. Je možné v analyzátoru používat nabíjecí 9V baterii?
 9. Zobrazuje se mi Error 7 "Accumulator is empty", ale nemám akumulátor vůbec instalovaný.

Omezovač průtoku

 1. Únik plynu při uzavřeném odpouštěcím ventilu
 2. Vysoký průtok při dotažené škrtící trysce

Freedom

1. Freedom je na hladině v ponorovém režimu a stále jako by byl v hloubce. Jak to mám řešit?

Pro odblokování tohoto stvavu přejděte do servisního režimu následujícím způsobem: stiskněte obě tlačítka, jedno uvolněte, stiskněte ho znovu a uvolněte obě najednou (na postup se můžete podívat zde) V servisním menu zvolte položku „force dive end“. Fiktivní ponor se ukončí a všechna data z tohoto ponoru budou smazána, takže nebudou ovlivňovat výpočet dekomprese pro další ponor. 

Nyní zkontrolujte verzi firmwaru v položce Main menu > System check a ujistěte se, že máte nainstalován nejnovější firmware. Pokud ne, updatujte si Freedom.

Pokud problémy přetrvávají jděte znovu do servisního režimu a zvolte položku „Sensors“. Hned na první stránce jsou údaje tlakových čidel. Porovnejte tyto hodnoty s aktuálním atmosférickým tlakem (využijte citlivý barometr, výškoměr, lokální předpověď počasí apod.). Pokud se tlak jemně odlišuje (+/- 50 mbar) můžete jej upravit v menu Setup>Calibration>Pressure corr. Pokud se tlak odlišuje významně nebo se významně mění, jedná se pravděpodobně o chybu tlakového čidla. V takovém případě pošlete Freedom přímo do Divesoftu k opravě.

2. Je možno upgradovat/updatovat firmware na mém Macu?

Zatím bohužel ne. Pracujeme na tom.

3. Při dekompresi na kyslíku se objevil Floor 1000 m, není to chyba?

Není. Je to logické – při použití kyslíku se nesytíte žádným inertním plynem, takže Floor je teoreticky nekonečný. 1000 je jen maximální nastavený limit.

4. Po ukončení „No deco time“ mi počítač delší dobu ukazuje nulovou hloubku a čas na zastávce. Není to chyba?

Není. No deco time je ukončen ve chvíli, kdy se dekompresní strop dostane pod úroveň hladiny. Freedom ale předpokládá výstup k hladině nastavenou rychlostí a započítává jej přímo do dekompresního plánu. Pokud se potápěč stihne dostatečně vysytit ještě během přímého výstupu k hladině předepsanou rychlostí, Freedom nepředepisuje žádnou zastávku. Ta se objeví až ve chvíli, kdy přímé vynoření předepsanou rychlostí nestačí na vysycení potápěče.

5. Nahrávání firmware skončí chybou "Write flash firmware error"

V nových verzích Windows byl změněn způsob práce s daty v ovladači USB sériového portu. Opakujte nahrání firmware vícekrát, nebo, pokud je to možné, použijte starší verzi Windows (optimálně XP). Pracujeme na opravě této nekompatibility.

Analyzátor He/O2

1. Jaká je životnost kyslíkového senzoru?

Pro měření obsahu kyslíku je použit elektrochemický senzor, ve kterém během měření i skladování na vzduchu dochází k chemické reakci. Životnost je dána spotřebováním reagencií. Očekávaná životnost senzoru je 3 roky ve vzduchu za normální teploty a tlaku při 50% vlhkosti. Po ukončení životnosti je nutné senzor vyměnit.

2. Jaká je životnost heliového senzoru?

Obsah helia se stanovuje fyzikální metodou která senzor nijak neopotřebovává. Životnost senzoru je proto principiálně neomezená.

3. Lze analyzátorem měřit jiné plyny?

Pro verze firmwaru do verze 2.18: Nelze, analyzátor je určen pouze pro směsi obsahující vzduch (přesněji řečeno dusík s charakteristickou příměsí atmosférického argonu), kyslík a helium. Obsah jakéhokoliv jiného plynu (např. větší množství CO2) ve směsi způsobí nesprávné výsledky. Analyzátor lze za určitých podmínek upravit i pro směsi jiných plynů. Bližší informace o možnostech úpravy a kalibrace si můžete vyžádat u výrobce.

Pro verze 2.19 a pozdější: Analyzátor lze přepnout do režimu "Gas purity", který umožnuje měřit libovolnou dvojsložkovou směs plynů, pokud je rychlost zvuku v obou složkách dostatečně rozdílná. Složky jsou definovány pomocí fyzikálních parametrů (měrná tepla Cp a Cv a molární hmotnost). Složky mohou být samy o sobě také směsi, ale musí obsahovat odlišné plyny. v továrním nastavení se měří znečištění argonu vzduchem.

4. Lze analyzátorem rozpoznat stopové množství helia?

Analyzátor měří s rozlišením v řádu desetin procenta. Helium v koncentraci menší než je rozlišení analyzátoru tedy nelze zjistit.

5. Proč analyzátor ukazuje, že je ve vzduchu -0.3 % helia?

Správný údaj by byl samozřejmě nula. Měření je však zatíženo náhodnou chybou v řádu desetin procenta. Chyba může být kladná i záporná, proto se může stát, že analyzátor ukazuje na vzduchu třeba -0.3 % nebo 0.3 % helia, stejně tak měření čistého helia může ukázat například 99.7 % nebo 100.3 %.

6. Nahrál jsem nový firmware a přestalo fungovat měření He

Ve starších revizích byla délka měřicího pulzu pevně určená na 30us. Počínaje verzí 2.18 je tato hodnota nastavitelná v rozmezí 10-250us. Pokud předchozí uložená hodnota byla menší než 30, měřicí pulz byl příliš slabý a nebyl detekován. Pro opravu použijte tento návod (anglicky).

7. Při zobrazení atmosférického tlaku dostanu chybu "Ambient pressure sensor not present"

Analyzátory od verze 4 jsou vybaveny senzorem atmosférického tlaku, který umožňuje udržet kalibraci kyslíkového senzoru při změně tlaku. Občas se může stát že je z nějakého důvodu zakázaný. Pro opravu použijte tento návod (anglicky).

8. Je možné v analyzátoru používat nabíjecí 9V baterii?

Ano, ale nebude nabíjena, 9V napájení je určené jen pro primární článek. Od verze 4 je analyzátor připraven na napájení z LiIon akumulátoru, ten však musí být zabudovaný uvnitř přístroje. K jeho dobíjení je pak možné použít jak externí adaptér, tak USB připojení. Vestavitelná baterie bohužel zatím není k dispozici, sledujte sekci Aktuality na hlavní stránce.

9. Zobrazuje se mi Error 7 "Accumulator is empty", ale nemám akumulátor vůbec instalovaný.

Tato chyba se může objevit, pokud je 9V baterie velmi vybitá a analyzátor si myslí že je napájen z akumulátoru. Vyměňte prosím 9V baterii.

Omezovač průtoku

1. Únik plynu při uzavřeném odpouštěcím ventilu

Zkontrolujte, zda při neopatrné demontáži nedošlo ke ztrátě kuličky, která tvoří kuželku odpouštěcího ventilu (viz obrázek). Kuličku lze samostatně objednat v našem e-shopu.

2. Vysoký průtok při dotažené škrtící trysce

Zkontrolujte, zda při neopatrné demontáži nedošlo ke ztrátě kuličky, která je součástí škrtící trysky standardního omezovače průtoku (viz obrázek). Kuličku lze samostatně objednat v našem e-shopu.